Περιγραφή

Αρτάνες Ανύψωσης Αλυσίδας για ανύψωση φορτίων:

  • με 1 σκέλος
  • με 2 σκέλη
  • με 3 σκέλη
  • με 4 σκέλη

Οι αλυσίδες είναι Grade 80 και Grade 100