Περιγραφή

Γάντζος υλοτομίας – Ολισθήσεως Αλύσεως Gr.80.

Με ανάγλυφο CE.

Χρησιμοποιείται για την υλοτομία και Συνεργάζεται με την αντίστοιχη αλυσίδα.

  • 8-8, W.L.L 2tn
  • 10-8, W.L.L 3.15tn

Συρματόσχοινο για υλοτομία