Περιγραφή

Συρματόσχοινα για ανελκυστήρες/ασανσέρ

  • 8×19 κανάβινη ψυχή – αγαλβάνιστα
  • Δεξιόστροφα ή Αριστερόστροφα