Περιγραφή

Συρματόσχοινα για ανύψωση φορτίων – Γαλβανιζέ

  • 6×36 κανάβινη ψυχή
  • 7×36 χαλύβδινη ψυχή
  • 6×37 κανάβινη ψυχή
  • 7×37 χαλύβδινη ψυχη