Περιγραφή

Συρματόσχοινα Αγροτικής χρήσης

  • 1×19
  • 7×7 χαλύβδινη ψυχή

Τραβηχτήρια

Σφικτηράκια Αγροτικής χρήσης