Περιγραφή

Συρματόσχοινα Ανύψωσης φορτίων – Γαλβανιζέ

  • 6×36 κανάβινη ψυχή
  • 7×36 χαλύβδινη ψυχή
  • 6×37 κανάβινη ψυχή
  • 7×37 χαλύβδινη ψυχή

Πιστοποιημένα ναυτικά κλειδιά με ανάγλυφη σήμανση CE & W.L.L.