Περιγραφή

Συγκολλητός γάντζος Grade 80 για ανύψωση, πρόσδεση & συγκράτηση φορτίων