Στοχεύοντας στην ποιότητα και στην αξιοπιστία, οποιοδήποτε προϊόν κατασκευάζεται στην εταιρεία μας συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. Η σήμανση CE είναι η προβολή συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς. Ορισμένες ενδεικτικές σημάνσεις είναι το όριο φόρτωσης εργασίας, η ημερομηνία κατασκευής και το συνολικό μήκος του προϊόντος. Οι ταμπέλες πιστοποίησης δημιουργούνται την ίδια στιγμή.