Στο νέο, σύγχρονο εργαστήριο ραπτικής ιμάντα εξειδικευμένοι υπάλληλοι επεξεργάζονται τα τρεχούμενα μέτρα ιμάντα δίνοντας τους τη μορφή που επιζητά ο εκάστοτε πελάτης.