Για τη διευκόλυνση των πελατών μας, διαθέτουμε ένα μηχάνημα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μεταγγίσουμε τρεχούμενα μέτρα συρματοσχοίνου από ένα στροφείο σε ένα άλλο. Επιπλέον, με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η εύκολη μετακίνηση, τοποθέτηση και χρήση αυτού.