Ίσως η πιο σημαντική ενέργεια που επιδέχεται ένα συρματόσχοινο είναι αυτή του πρεσσαρίσματος. Συρματόσχοινα με διάμετρο εώς και 50mm, με τη βοήθεια των πρεσσών 500tn και 1500tn δύναμης αλλά και των μολυβιών (talurit) πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε συρματόσχοινο συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.