Περιγραφή

Αλυσίδα ανύψωσης Grade 100 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 818-2