Περιγραφή

Αλυσίδα ανύψωσης Grade 80 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 818-2