Περιγραφή

Οι ενώσεις ‘Ω’  είναι Grade 80 και Grade 100

Χρησιμοποιούνται ως ένωση μεταξύ κρίκου και σκέλους αλυσίδας