Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης Grade 100 με 2 υποκρίκους για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου