Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης Grade 100 για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου