Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης Grade 80 με 2 υποκρίκους είτε μικρούς είτε μεγάλους για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου