Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης special με υποκρίκους Grade 80 για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου