Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης special Grade 80 για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου