Περιγραφή

Κρίκος ανύψωσης Grade 80 για αρτάνη αλυσίδας – συρματοσχοίνου