Περιγραφή

Ιδανικοί για την αυξομείωση του σκέλους στην αρτάνη αλυσίδας όπου επιλέξουμε.

Οι μειωτήρες είναι Grade 80 και Grade 100