Περιγραφή

Αρτάνη Ανύψωσης με Ιμάντες

Οι ιμάντες είναι πιστοποιημένοι με CE, κατασκευασμένοι με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και έχουν συντελεστή ασφαλείας 7:1.

Αρτάνη ιμάντα από 1 εώς 4 σκέλη

Δυνατότητα ανύψωσης φορτίων με ασφάλεια μεγαλύτερη από γωνία 60 μοιρών