Περιγραφή

Ιμάντες Ανύψωσης – Μονοραμμένοι

Οι ιμάντες είναι πιστοποιημένοι με CE, κατασκευασμένοι με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και έχουν συντελεστή ασφαλείας 7:1.

  • Μονοραμμένοι ιμάντες με θηλιές τύπου Δ
  • Μονοραμμένοι Ατέρμονες