Περιγραφή

Μάπες αρσενικές DIN 580

Συντελεστής ασφαλείας 1:6

Θερμοκρασία χρήσης από -20°C εώς +200°C

Δήλωση συμμόρφωσης/πιστοποίησης CE