Περιγραφή

Ναυτικά κλειδιά τύπου Ω πίρο-κοπίλια ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούνται για ανύψωση φορτίων, *όχι ανθρώπων

Ανάγλυφη σήμανση CE (πιστοποίηση)

Ανάγλυφη σήμανση W.L.L: Μέγιστο φορτίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τόνους

Αποθήκευση: Τα ναυτικά κλειδιά πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιβάλλον.