Περιγραφή

Τραβηχτήρια συρματοσχοίνου για αγροτική χρήση