Περιγραφή

Αρτάνες συρματόσχοινου από 1 εώς 4 σκέλη