Περιγραφή

Αρτάνες συρματoσχοίνου από 1 εώς 4 σκέλη