Περιγραφή

Συρματόσχοινα για γερανογέφυρες

  • 8×19 χαλύβδινη ψυχή
  • 8×25 χαλύβδινη ψυχή
  • 8×36 χαλύβδινη ψυχή