Περιγραφή

Συρματόσχοινα Γερανογεφυρών:

  • 8×19 χαλύβδινη ψυχή
  • 8×25 χαλύβδινη ψυχή
  • 8×36 χαλύβδινη ψυχή

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κώνικου φινιρίσματος σε αυτά.