Περιγραφή

Συρματόσχοινα Ειδικών χρήσεων – αγαλβάνιστα

  • 6×19 χαλύβδινη ψυχή
  • 6×25 χαλύβδινη ψυχή
  • 6×36 χαλύβδινη ψυχή

Γάντζοι υλοτομίας

Μακαράδες – Μπαστέκες 3tn – 5tn