Περιγραφή

Συρματόσχοινα Γενικής χρήσης – γαλβανιζέ

  • 6×7 κανάβινη ψυχή
  • 7×7 χαλύβδινη ψυχή
  • 6×19 κανάβινη ψυχή
  • 7×19 χαλύβδινη ψυχή