Περιγραφή

Η αρπάγη βαρελιών διαθέτει διάφορες εφαρμογές για την ανύψωση μεγάλων ή μικρών χαλύβδινων βαρελιών χωρίς καπάκι είτε αυτά περιέχουν υγρά ή στερεά υλικά.