Περιγραφή

Το κρικοπάλαγκο χειρός συρματοσχοίνου χρησιμοποιείται για την ανύψωση, για το κατέβασμα, για την έλξη αλλά και την ελεγχόμενη απελευθέρωση τάση ενός φορτίου.