Περιγραφή

Η οριζόντια αρπάγη λαμαρίνας χρησιμοποιείται για την ανύψωση και την μεταφορά χαλύβδινων πλακών σε οριζόντια θέση.