Περιγραφή

Το Ratchet Jack είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται σε περιορισμένους χώρους κάτω από το φορτίο, αποτρέποντας έτσι τη χρήση παραδοσιακών ανυψωτικών μηχανημάτων.
Αυτό είναι από τις ηδανικότερες μονάδες ανύψωσης, τοποθέτησης ή μεταφοράς μηχανημάτων, αντίστοιχα.