Περιγραφή

Συγκολλητή μάπα Grade 80 για ανύψωση, πρόσδεση & συγκράτηση φορτίων