Ως εταιρεία που επικεντρώνεται στην ποιότητα, διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό δοκιμών. Μέσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας τοποθετείται το τεσταριστικό μηχάνημα μέγιστης δύναμης 100tn για συρματόσχοινο & ιμάντα. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει δυνατότητα εξέτασης οποιουδήποτε σαμπανιού καθώς διαθέτει 4 διαδιακασίες επιλογής για τα δοκίμια. Μετά την ολοκλήρωση κάθε τεστ δίνεται η επιλογή εκτύπωσης η οποία απεικονίζει ανά δευτερόλεπτο τις αντιδράσεις του δοκιμίου.