Περιγραφή

Γάντζος υλοτομίας και αλυσίδας ανύψωσης Grade 80