Περιγραφή

Σφικτήρες Συρματοσχοίνων Αγροτικής Χρήσης DIN 1142