Περιγραφή

Turnbuckles eye-hook

Turnbuckles eye-hook

  • Simple
  • Din 1480