Περιγραφή

Συρματόσχοινα για Αγροτική χρήση

  • 1×19
  • 7×7 χαλύβδινη ψυχή